Chính sách bảo mật

anhsexhot.com cam kết bảo mật các thông tin cá nhân của người dùng khi truy cập vào website của chúng tôi. Chúng tôi rất hiểu rằng mọi thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, nó rất quan trọng chính vì vậy chúng tôi sẽ nỗ lực để bảo mật một cách tốt nhất thông tin của bạn.

Phạm vi thu thập thông tin

Thông tin mà Chúng tôi thu thập bao gồm: Địa chỉ IP, trình duyệt, ngôn ngữ, thời gian truy cập và địa chỉ tỉnh thành của bạn.những địa chỉ mà trình duyệt website truy xuất đến mỗi khi quý khách hàng truy cập vào website của chúng tôi. Website không yêu cầu bạn để lại bất kỳ một thông tin cá nhân nào khi bạn đăng nhập vào website.

Bảo mật thông tin cá nhân

anhsexhot.com không tiết lộ, buôn bán, rao tin hay bất kỳ một hình thức nào để lộ thông tin cá nhân của người dùng (Trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc nếu bạn có hành vi vi phạm pháp luật an ninh mạng).

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của bạn nhằm mục đích cải thiện trang web, nâng cao chất lượng trang web để giúp người dùng dễ sử dụng.

Quyền lợi

Chúng tôi đang triển khai hạng mục bạn có thể tùy ý úp các hình ảnh mà bạn mong muốn.

Mọi chi tiết xin được liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây.

  • Website: https://anhsexhot.com