Đừng có để em sầu anh nhé, thuốc lá nhiều phổi bé dần đi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *