Em rất là đen tối, vì em đang không nhìn thấy gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *