Em thì không thiếu sữa mà chỉ thiếu người làm e chửa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *