Trong trắng ngoài đen, say em còn hơn say men

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *